AIR2-Fish

  • Energiebesparing
  • Ontvochtiging
  • Verbeterd werkklimaat

AIR2-Fish

De AIR2-Fish is een warmtewisselaar geschikt voor viskwekerijen, waarmee een ruimte ontvochtigd kan worden zonder dat er veel warmteverlies optreedt. Met het systeem wordt warmte van uitgaande lucht overgedragen op de inlaatlucht, zonder dat er menging optreedt. Op die manier kan een ruimte goed geventileerd en dus ontvochtigd worden. Hierdoor verbeterd het werkklimaat en zicht in de ruimte en is kan op schimmelvorming op de wanden uitgesloten.

Voordelen van warmteterugwinning

Met een warmtewisselaar kan in de viskwekerij tot 70% thermisch rendement behaald worden. Er wordt minder fossiele brandstof gebruikt dus de energiekosten liggen lager. Daarnaast wordt de ruimte ontvochtigd en geventileerd waardoor de werkomstandigheden verbeteren. 

De AIR2-Fish

De warmtewisselaar voor viskwekerijen wordt volledig uit kunststof geproduceerd. De omkasting van de wisselaar wordt geproduceerd uit isolerende polyethyleen platen met het ‘holle kamer principe’. Deze worden door middel van extrusielas volledig luchtdicht aan elkaar bevestigd. Voor warmtewisselaars met een lage capaciteit kan uit worden gekozen voor een goedkopere PVC omkasting. De wisselblokken worden bestaan uit PVC buizen. De complete warmtewisselaar is hierdoor volledig bestand tegen corrosie waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.

De inblaas- en afzuigventilator worden afgestemd op de benodigde capaciteit van de wisselaar. Het merk en type ventilator kan in overleg met de klant worden bepaald. Polyetyhleen ventilatiebuizen zuigen de lucht af uit de kweekruimte. Inblaas van de lucht gebeurt door middel van geperforeerde folyslangen in de ruimte gebracht.

De afzuiglucht heeft een hoge luchtvochtigheid. Door de extra condensatie energie die vrij komt, worden hoge rendementen gehaald. 

Werking

De afzuiglucht wordt door middel van PE ventilatiebuizen in het wisselaar gebracht. Hier wordt de lucht verticaal, van onder naar boven, door het pakket met buizen gezogen, waarna deze door een PE ventilatiekoker naar buiten wordt geblazen. Door het slimme ontwerp van de buizen vindt in de buis turbulentie plaats, waardoor de lucht een langere weg af legt en er dus meer warmte wordt overgedragen. De inblaaslucht wordt langs diezelfde buizen gezogen en vervolgens de ruimte in geblazen. De warmteoverdracht vindt tijdens dit proces plaats. Het gekozen materiaal voor de buizen en de dikte hiervan maken dat de warmteoverdracht en stabiliteit van het systeem maximaal zijn.

Luchtverdeling

De inblaaslucht wordt door middel van een geperforeerde folyslang, geplaatst in de nok van de ruimte, over deze ruimte verdeeld.

Reiniging en onderhoud

Doordat zowel de verse ingaande lucht als de afgewerkte lucht de schoon is, hoeft het systeem niet gereinigd te worden. Voor onderhoud worden aan de bovenzijde van de wisselaar toegangsluiken geplaatst.