AIR2-Poultry

  • Tot 75% rendement
  • Verbeterd algeheel stalklimaat
  • Betere stalresultaten

Voordelen warmteterugwinning

Met warmtewisselaars wordt uitgaande lucht gebruikt om inlaatlucht te verwarmen, zonder dat daarbij luchtmenging plaatsvindt. Daarnaast draagt het systeem bij aan uniforme verdeling van de luchtinlaat over de stal. Met een warmtewisselaar verbeteren de resultaten in de stal. Het energieverbruik is tot 60% lager.

Warmtewisselaars dragen niet alleen bij aan een lagere energierekening. Het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en de stallucht wordt geminimaliseerd, waardoor in de winter ruimer kan worden geventileerd. Ook het verschil tussen dag en nachttemperatuur wordt ondervangen. Hierdoor kan er meer verse lucht in de stal gelaten worden en neemt de kans op ziektes af. Het leefklimaat bij de dieren en het werkklimaat in de stal verbeteren.

Door meer een homogeen stalklimaat verspreiden de dieren zich beter in de stal en neemt de rust bij de dieren toe en de eventuele stress af. In stallen met warmtewisselaars worden betere groeiresultaten behaald, is sprake van een lagere voerconversie, minder ziektes, minder medicatieverbruik en minder uitval.

De AIR2 buizenwisselaar

De warmtewisselaar met het buizenprincipe van ITB wordt volledig uit kunststof geproduceerd. De omkasting van het systeem bestaat uit ‘holle kamer’ polypropyleen platen die door middel van extrusie las aan luchtdicht aan elkaar bevestigd worden. De buizenpakketten worden volledig uit PVC geproduceerd.

Doordat het systeem volledig uit kunststof wordt geproduceerd is het bestand tegen UV-straling, zuren en agressieve stoffen in de lucht. Er is geen corrosievorming waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.

Werking

De uitgaande stallucht wordt door een ventilator in de wisselaar gezogen. De uitgaande lucht stroom verticaal, van boven naar onder, door de kunststof buizen waarna het via de afvoerkoker wordt uitgeblazen. De inlaatlucht wordt horizontaal door een ventilator door langs de buizen de warmtewisselaar gezogen. Door slim geplaatste platen maakt de inkomende lucht een S-vormige beweging. Hierdoor is er zowel sprake van een kruisstroom als tegenstroomprincipe in de warmtewisselaar. De eigenschappen van de kunststof buizen en de afstanden tussen de buizen zijn zo ontwikkeld dat een maximale warmte uitwisseling plaatsvind.

Luchtverdeling

De inkomende lucht wordt via een kleppensysteem naar de nok van de stal geblazen. Aan de eerste gording achter de nok hangt ‘Air catcher’ een geperforeerde PVC plaat die het grootste deel van de lucht opvangt en een deel van de lucht doorlaat. De lucht wordt vervolgens mooi in de stal verspreid door middel van stuwventilatoren die aan beide zijden van de Air catcher en vervolgens op 20 meter afstand van elkaar in de stal hangen.

Reiniging en onderhoud

De AIR2 buizenwisselaar kenmerkt zich door het hoge zelfreinigende vermogen. Uitgaande lucht stroomt verticaal door de buizen, waarbij condensatie  in de buis er voor zorgt dat het vuil naar de onderliggende opvangbak stroomt. Daarnaast kan de wisselaar worden uitgevoerd met sproeinozzles die per segment gefaseerd worden ingeschakeld.

De warmtewisselaar wordt standaard geleverd met slim geplaatste toegangsluiken, waardoor reiniging met een hoge drukspuit mogelijk is. Tot slot zijn de buizenpakketten en zelfs een groot deel van de afzonderlijke buizen uitneembaar  voor extra reiniging.

De  controlekamer van de wisselaar is toegankelijk door kunststof deuren, luchtdicht gemaakt door middel van rubberprofielen.

Installatie

De warmtewisselaars van ITB worden geleverd volgens het ‘plug and play’ principe. Het systeem wordt tegen de stal geplaatst waarna de meegeleverde kanalen worden geïnstalleerd. De water- en elektriciteitsleidingen, en eventueel de stalcomputer, worden aangesloten waarna het de warmtewisselaar klaar is voor gebruik.

Regeling

De warmtewisselaar kan op de regelapparatuur van vrijwel alle leveranciers worden aangesloten. De warmtewisselaar kan ook ‘stand alone’, met eigen regelcomputer, geleverd worden.

Mestdroging

De AIR2-Poultry kan ook worden toegepast voor mestdroging, meer informatie vindt u hier.