Droogsystemen

  • Droogproduct: 85-90% ds
  • Integrale oplossing op maat gemaakt
  • Lage energiekosten

Mestdroging

Het innovatieve droogsysteem van ITB Climate is dé energiezuinige integrale oplossing voor mestverwerking of voor efficiënte droging van biologische materialen.

Verwerking van mest van pluimvee, varkens, koeien en vrijwel alle andere diersoorten is mogelijk. Ook kan het droogsysteem van ITB Climate worden toegepast voor onder andere droging van biomassa, houtsnippers en zuiveringsslib.

Uniek concept

Het droogsysteem van ITB Climate is een uniek concept waarbij maximale droogefficiëntie tegen minimale kosten en emissie wordt behaald. Het systeem wordt op maat ontworpen passend naar de specifieke behoeften en het te drogen materiaal. Door toepassing van hoogwaardige materialen die zowel in de agrarische als industriële sector aantoonbaar duurzaam zijn, wordt een lange levensduur gegarandeerd.

Werkingsprincipe

Het complete concept wordt mogelijk maakt door toepassing van verschillende technieken. Het te drogen materiaal wordt door middel van een verdeler over de geperforeerde RVS band van de droger verspreid. Vervolgens vindt verwarming tot 75ºC plaats door middel van een biomassakachel met multicycloon. Deze lucht wordt van onderen, aan het einde van de transportband ingeblazen. De lucht uit de droger wordt over een lucht/lucht warmtewisselaar gehaald, de ingaande lucht dient daarbij ook als warmtebron voor de droger. De stof, geur en ammoniak in de afgewerkte lucht wordt vervolgens door een luchtwasser gereinigd.

Drogingsprincipe

De te drogen mest of biologisch materiaal wordt op een RVS band boven in de droger ingebracht. Deze band transporteert het materiaal vervolgens door de droger terwijl er van onderaf tot 75ºC warme lucht over de band heen geblazen wordt. Deze droogmethode werkt volgens het thermisch tegenstroomprincipe. Ziektes worden gedood door hygiënisering, waardoor een exportwaardig eindproduct ontstaat.

Warmteterugwinning

Warmte uit de droger wordt terug gewonnen door middel van een warmtewisselaar, waarmee een thermisch rendement tot 75% wordt behaald. De energiekosten worden hiermee tot 30% gereduceerd. Daarnaast wordt de emissie van fijnstof- en ammoniak gereduceerd door toepassing van een warmtewisselaar. De buizenwisselaar is volledig uit kunststof geproduceerd en daarmee bestand tegen schadelijke stoffen in de lucht. De warmtewisselaar is zelfreinigend, onderhoudsarm en servicevriendelijk.

Biosmassakachel

De biomassaverbrandingskachels met multicycloon behalen een rendement tot 90%. Verbranding met een biomassakachel is CO2 neutraal en een goedkope vorm van brandstof. Voor deze kachels is een Energie Investerings Aftrek en ISDE of SDE subsidie mogelijk.

Luchtwasser

De biologische luchtwasser reduceert 90% van de ammoniak emissie en realiseert een sterke reductie van geur en fijnstof uitstoot. Het volledig uit kunststof geproduceerde systeem heeft een lange levensduur en is vereist weinig onderhoud.