GETS

  • Verwarming in de winter
  • Koeling in de zomer
  • Verbeterd algeheel stalklimaat
  • Energiebesparing

Het GETS systeem haalt ‘goedkope energie’ uit de bodem en brengt deze in de stal. Een unieke combinatie van optimale warmtewisselaars, de inzet van een warmtepomp en het hergebruik van de ventilatielucht maak dit systeem uniek. Met het GETS systeem kan in de zomer worden gekoeld en in de winter worden verwarmd, zonder dat hier extra energie verbruikt wordt. De energiekosten vallen aanzienlijk lager uit. Het klimaat in het gebouw verbeterd door dat er meer en geconditioneerde lucht wordt binnengebracht.

 

Voordelen van geothermische systemen

Toepassing van een geothermisch systeem brengt een groot aantal voordelen met zich mee. Het verbruik van fossiele brandstoffen in de stal verminderd, waardoor wordt bijgedragen aan een beter milieu. Door het verminderde energieverbruik is ook de energierekening lager. Met het GETS systeem is een besparing op energiekosten tot 70% haalbaar.

Ook binnen de stal brengt het GETS systeem diverse voordelen. De lucht wordt geconditioneerd binnengebracht waardoor meer uniformiteit van de kwaliteit en temperatuur ontstaat. De dieren verspreiden zich beter over de stal, waardoor er meer rust in de stal is.Omdat in de zomerperiode ook wordt gekoeld, wordt hittestress bij de dieren voorkomen. Het algehele leef- en werkklimaat in de stal verbeterd doordat er ruimer geventileerd kan worden en er minder tocht is.

GETS systeem

Het GETS systeem bestaat uit horizontaal geplaatste water/lucht warmtewisselaars die verspreid over de stal worden geplaatst en een leidingsysteem dat hieraan wordt gekoppeld en in de grond wordt gelegd. In de bodem naast de stal ligt een bodemcollector of een koude/warmte opslag met open bronnen.

In veel gevallen wordt de lucht via een centrale gang en inlaatventielen in de stal verdeeld (zie ook luchtverdeling). Door het gebruik van kunststof onderdelen is het systeem bestand tegen agressieve stoffen in de stallucht en heeft een lange levensduur. De capaciteit van het GETS systeem wordt afgestemd op een percentage van de maximum ventilatie en de omstandigheden in de stal.

Het ondergrondse leidingsysteem kan op meerdere manieren aangelegd worden. Er kan worden gekozen voor een open systeem, waarbij grondwater wordt opgepompt of een gesloten syteem, waarbij eenmalig vloeistof in het systeem wordt gebracht. De leidingen kunnen vervolgens horizontaal op 4 meter diepte in de grond worden gelegd. Bij beperkte ruimte rondom de stal kan ook worden gekozen voor sondes of open bronnen.

Werking

Geothermische systemen maken gebruik van de temperatuur van de aarde om in  de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. Dit gebeurt door middel van een warmtewisselaar, zijnde een bodemcollector.  In het leidingsysteem wordt vloeistof, vrijwel altijd water, gepompt. Deze collector wordt per situatie ontworpen en is per werk afhankelijk van verschillende randvoorwarden.

Gedurende de winterperiode wordt het water opgepompt en door de buizen in het wisselaarpakket gepompt. De inkomende verse buitenlucht wordt langs diezelfde buizen gezogen. Gedurende dit proces vindt de energie-uitwisseling plaats, waardoor de inkomende lucht verwarmd wordt. In de zomerperiode vindt hetzelfde proces plaats, het water in de buizen is dan koeler dan de buitenlucht, waardoor het systeem een verkoelende werking heeft.

Luchtverdeling

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het verdelen van de inblaaslucht. De wisselaarblokken, met een lengte van 4 meter per pakket, kunnen in de zijmuur van de stal worden geplaatst. Vervolgens komt deze in een centrale gang terecht voordat de lucht door middel van inlaatventielen de stal bereikt. Doordat de lucht eerst in de centrale gang terecht komt is de temperatuur en kwaliteit van deze lucht volledig uniform bij verdeling bij de dieren.

Ook kunnen de wisselaarblokken op de korte zijdes van de stal geplaatst. Eventueel in combinatie met een gang constructie wordt de lucht vervolgens in de lengte richting over de stal verspreid. De lucht wordt in dat geval door middel van registerkleppen verdeeld. 

Reiniging en onderhoud

Zowel qua reiniging als onderhoud is het systeem onderhoudsarm. Langs de buizen in de wisselaarblokken stroomt alleen schone buitenlucht,  net zoals de vloeistof die door de buizen van het gesloten systeem stroomt. Het systeem is volledig gesloten en vergt weinig onderhoud. Wel wordt aanbevolen het een periodieke inspectie op het systeem uit te voeren.

Installatie

De installatie van een geothermisch systeem omvat verschillende processen. De plaatsing van de wisselaarblokken in de stal, de technische ruimte met SKID, warmtepomp en regelapparatuur, en het ingraven en aanleggen van het ondergrondse leidingsysteem.