Green Vent

  • Ontvochtiging rondom de plant
  • Energiebesparing
  • Betere kasresultaten

Ontvochtiging van glastuinbouw kassen is belangrijk om optimale resultaten te behalen. ITB heeft daarom de Green Vent luchtbehandelingskasten ontwikkeld. Met het systeem, dat is ontwikkeld volgens de principes van Het Nieuwe Telen, wordt lucht rondom de plant ontvochtigd. De inlaatlucht wordt vervolgens verwarmd door de lucht die uit de kas komt. Dit kan zowel door warmteterugwinning met buizen, waarbij geen luchtmenging plaatsvindt, of door een deel van de lucht te recirculeren.

Voordelen Green Vent

Ontvochtiging rondom de plant reduceert de kans op schimmelvorming. De lagere luchtvochtigheid in de kas vermindert daarnaast de condensatie bij de plant. Er worden betere groei resultaten behaald en de kwaliteit van de planten of groente  verbeterd.

Energiebesparing vindt plaats door de warmte in de lucht die uit de kas gaat te gebruiken om de lucht die in de kas wordt gebracht te verwarmen. De besparing op energiekosten kan hiermee op lopen tot 25%.

Green Vent kast

De Green Vent luchtbehandelingskast wordt volledig uit kunststof en roestvrij staal vervaardigd. De omkasting wordt geproduceerd uit Uv-bestendig polypropyleen platen met het ‘holle kamer principe’. De omkasting wordt door middel van extrusielas volledig luchtdicht geassembleerd. De buizenpakketten in het systeem worden geproduceerd uit de kunststoffen ABS en PVC. Doordat het systeem volledig uit kunststof wordt gemaakt is een lange levensduur gegarandeerd. De maximale capaciteit van deze luchtbehandlingskasten bedraagt 10.000 m3/h.

Werking

Voor glastuinbouw kassen zijn vier typen luchtbehandelingssysteem ontwikkeld, naar de verschillende behoeften in een kas. De recirculatie unit is zo ontworpen dat kaslucht wordt afgezogen en (deels) wordt gerecirculeerd, zodat CO2 in de kas zo veel mogelijk behouden wordt. Vervolgens wordt de lucht door middel van een gecoat heaterblok bijverwarmd en gelijkmatig in de kas verdeeld.

De basisunit zuigt verse buitenlucht aan en verwarmd deze door middel van een heaterblok. Er is geen sprake van recirculatie of afzuiging. Door warme verse buitenlucht gelijkmatig over de kas in te blazen wordt de luchtvochtigheid in de kas verlaagd.

De basis plus unit zuigt zowel buitenlucht als kaslucht aan en mengt deze luchstromen. Vervolgens wordt de lucht verder verwarmd door een heaterblock en de kas in geblazen. De temperatuur van de inkomende lucht is daarbij warmer dan de temperatuur van de kaslucht.

De basis plus WTW unit zuigt zowel verse buitenlucht als warme kaslucht aan. Een deel van die lucht wordt gemengd en gerecirculeerd. Daarnaast wordt een deel van de kaslucht door een buizenpakket naar buiten geleidt. Een deel van de verse buitenlucht stroomt langs die buizen, waarbij warmte uitwisseling plaatsvindt, zonder dat de lucht gemengd wordt. Met deze basis plus WTW unit kan daardoor energie bespaard worden, terwijl de lucht onvochtigd wordt.

Luchtverdeling

De afzuiging van de kaslucht vindt plaats in de nok door middel van een kunststof kanaal. Het kanaal is doorzichtig, waardoor geen schaduwplekken in de kas ontstaan. Voor zowel de afzuiging als inblaas wordt een hoge druk ventilator toegepast. De inblaas lucht wordt gelijkmatig over de kas verdeeld door middel van geperforeerde folieslangen. De verdeling van de perforaties wordt zo berekend dat de lucht overal in de kas een gelijkmatige temperatuur heeft en uniform verdeeld is.

Reiniging en onderhoud

De afgezogen kaslucht en verse inblaaslucht zijn beide schoon, waardoor reiniging van het systeem niet vereist is. De inblaaslucht wordt door middel van een G4-fijn filter gefilterd wanneer deze het systeem binnen komt. Dit filter zal periodiek vervangen moeten worden.  Slim geplaatste toegangsluiken maken het systeem eenvoudig toegankelijk voor eventueel onderhoud.

Installatie

De luchtbehandelingskast wordt geleverd volgens het plug and play principe. Het systeem wordt op een verstevigde ondergrond geplaatst. Vervolgens worden de kanalen en slangen aangesloten. De electriciteit voorziening wordt gekoppeld en de kascomputer wordt aangesloten. Het systeem is klaar voor gebruik.

Regeling

De Green Vent luchtbehandlingskasten kunnen worden aangestuurd met regelapparatuur van vrijwel alle merken.