Lichtfilters – Wandventilator

  • Maximale lichtreductie
  • Minimale weerstand
  • Eenvoudig te installeren
  • Volledig op maat gemaakt

Wanneer licht egaal verdeeld is over de stal, zal dit leiden tot een betere spreiding van de dieren. Een gereguleerde lichtschema leidt tot betere resultaten in de stal. Donkerperiodes in de stal zijn van essentiële invloed op de groeiresultaten van dieren. Om externe lichtinvloeden te minimaliseren en dag en nacht te kunnen simuleren, biedt ITB lichtfilters voor ventilatiekokers, inlaatventielen en wandventilatoren. Bij de ontwikkeling van alle systemen is rekening gehouden met de luchtstroom, een lichtfilter is zo ontworpen dat de luchtweerstand minimaal is.

 

Voor wandventilatoren levert ITB een lichtfilter met RVS omkasting.

In deze omkasting wordt een pakket van golfprofielen geplaatst. Deze worden door middel van afstandhouders op de juiste afstand van geplaatst zitten. Daardoor wordt lichtinval gereduceerd maar wordt ook de luchtweerstand door de lichtfilter geminimaliseerd, waardoor de capaciteit en het energieverbruik van de ventilator geoptimaliseerd blijven.