Mestdroging

  • 55 tot 75% mestdroging
  • Verschillende uitvoeringen mogelijk, ook i.c.m. warmteterugwinning
  • Verbeterd stalklimaat, lagere ammoniak- en geuremissie

Mestdroging

De mestdroogsystemen van ITB zijn te plaatsen in vrijwel alle pluimveestallen. De mest wordt hierbij gedroogd tot 55-75% droge stof, afhankelijk van de capaciteit en de luchtcondities. Er zijn meerdere systemen die kunnen worden toegepast voor het drogen van mest.

Luchtmengkast

Bij mestdroging door middel van een luchtmengkast wordt verse aangezogen lucht in de kast gemengd met stallucht. Dit gebeurd door middel van een dubbel aanzuigende centrifugaalventilator. Deze wordt uitgevoerd met achterover gebogen schoepen, zodat vervuiling geen invloed op het rendement. De ventilator is op trillingsdempers geplaatst en V-Snaar aangedreven, waardoor de geluidsproductie minimaal is.

Nadat de lucht gemengd is wordt deze door middel van luchtkanalen terug de stal in geblazen. Gestuurde kleppenregisters zorgen dat de luchtstromen in de gewenste hoeveelheden gemengd worden.

De luchtmengkasten worden opgebouwd uit een frame van geanodiseerd aluminium en kunststof geschuimde platen. De kast is hierdoor goed bestand tegen agressieve stoffen in de stallucht, zoals ammoniak. Daarnaast zorgen de gekozen materialen ervoor dat het systeem isolerend en zeer stevig en stabiel is. Naast het unieke, onderhoudsarme RVS gaasfilter, kan het systeem met verschillende filtersystemen worden uitgerust. Optioneel kan de kast worden uitgevoerd met een verwarmingselement.

Warmtewisselaar

ITB produceert meerdere uitvoeringen warmtewisselaars die kunnen worden toegepast als mestdrooginstallatie. Meer informatie over deze systemen vindt u op de AIR2-DS en AIR2-Poultry productpagina. Deze uitvoeringen zijn met name interessant voor stallen met een lage bezetting of minder goede isolatie. De mest is bij een lage relatieve luchtvochtigheid ook goed achter de stal te drogen. Echter dient dan voldoende ventilatie te zorgen voor de droging en wordt het toepassen van een warmtewisselaar aangeraden.

Uitvoering met frequentieregeling

De mestdrooginstallatie met frequentieregeling is met name interessant om meer energie te besparen. Ook zal de levensduur van de ventilatoren hierdoor langer worden.