AIR2-ASI

  • Warmteterugwinning achter de luchtwasser
  • Integreerbaar in bestaande en nieuwe luchtwassers
  • Hoge rendementen door condensatie energie

Luchtwassers worden veelal gezien als investering die geen direct financieel voordeel oplevert. ITB brengt daar verandering met de AIR2-ASI, de warmtewisselaar geïntegreerd in de luchtwasser. De warmtewisselaar kan zowel op nieuwe als bestaande luchtwassers worden toegepast.

De uitgaande stallucht gaat eerst door de luchtwasser voordat deze door de wisselaar geblazen wordt. Wanneer de verse lucht door de wisselaar gaat vindt warmteoverdracht plaats. De lucht wordt daarbij niet gemengd. Naast de vermindering in energieverbruik verbeteren ook de resultaten van de stal bij toepassing van een warmtewisselaar.

Voordelen warmteterugwinning

Gebruik van warmtewisselaars leidt direct tot minder energieverbruik en een lagere energierekening. De warmtewisselaar zorgt er daarnaast voor dat er een uniforme stalklimaat wordt gerealiseerd. De temperatuurverschillen in de stal zijn minimaal en de luchtkwaliteit is homogeen. De dieren verspreiden zich beter in de stal, waardoor meer rust onder de dieren ontstaat. Door het optimale klimaat verbeteren de groeicijfers en neemt de voerconversie af. In stallen met warmtewisselaars is daarnaast minder uitval en minder medicatieverbruik. Doordat er meer geventileerd kan worden in de winterperiode, ontstaat een beter leefklimaat voor de dieren en een beter werkklimaat voor de mens.

Vooral voor biggenstallen met hoge energiekosten is dit type warmtewisselaar een goede oplossing. Het verschil tussen dag/nacht temperaturen wordt geminimaliseerd en er is altijd voorverwarmde lucht in de stal.

De AIR2-ASI wisselaar geïntegreerd in de luchtwasser

De AIR2-ASI is een compacte lucht/lucht warmtewisselaar met horizontaal geplaatst buizen. De warmtewisselaar wordt daarbij geplaatst boven op een nieuwe of bestaande luchtwasser. Het systeem wordt volledig uit kunststof geproduceerd en is daardoor bestand tegen UV-straling en agressieve stoffen in de stallucht. De omkasting van de wisselaar bestaat volledig uit ‘holle kamer’ polypropyleen platen die door middel van extrusielas luchtdicht worden geassembleerd. De buizenpakketten bestaan volledig uit PVC, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd. Tevens dient de warmtewisselaar als druppelvanger boven de luchtwasser.

De capaciteit van de warmtewisselaar wordt vaak afgestemd op basis van ruime minimumventilatie. Wanneer er meer geventileerd wordt dan minimumventilatie openen gestuurde kunststof kleppen op de luchtwasser, zodat alle uitgaande lucht in de wasser uitgeblazen kan worden.

Werking

De afgewerkte lucht wordt nadat deze de luchtwasser gepasseerd is door de warmtewisselaar geblazen. Wanneer de stallucht door de luchtwasser gaat koelt de temperatuur hiervan, door dat deze het water in de wasser passeert, iets af. De luchtvochtigheid neemt hierdoor echter toe tot bijna 100%. Door de extra condensatie energie die hierbij vrijkomt in de warmtewisselaar worden hoge rendementen gerealiseerd. Het ontwerp van de buizenpakketten en de gekozen materialen maken maximale warmteoverdracht mogelijk.

Luchtverdeling

Er zijn verschillende opties om de lucht in de stal te brengen nadat deze de wisselaar is gepasseerd. Dit kan door rechtstreekse inblaas in de stal, door inblaas boven een ventilatieplafond of door verdeling onder de vloer. Recirculatieventilatoren zorgen daarbij voor optimale verdeling van de lucht in de stal.

Reiniging en onderhoud

Doordat zowel de verse ingaande lucht als de ‘gewassen’ uitgaande lucht schoon zijn is reiniging van de AIR2-ASI niet nodig.