AIR2-DS

  • Hoog rendement warmtewisselaar
  • Meer dan 80% thermisch rendement
  • BWL gecertificeerd
  • Reductie in ammoniak uitstoot

Het gebruik van een warmtewisselaar resulteert in betere groei, minder medicatieverbruik, minder uitval en een verbeterd werk- en leefklimaat. De AIR2-DS warmtewisselaar voldoet tevens aan de BWL-normering voor vleeskuikenstallen.

Warmtewisselaars maken gebruik van de warmte van uitgaande lucht om inlaatlucht te verwarmen. Hierbij vindt geen luchtmenging plaats. Met de AIR2-DS warmtewisselaar van ITB kan een thermisch rendement van meer dan 80% worden behaald. De extra lange lamellen in de warmtewisselaar maken deze rendementen mogelijk. Het energieverbruik in de stal kan daarmee tot 60% gereduceerd worden.

Voordelen van warmteterugwinning

Minder energieverbruik en lagere energiekosten zijn belangrijke voordelen van de AIR2-DS. De warmtewisselaar draagt daarnaast bij aan een uniform stalklimaat met optimale temperatuur en luchtvochtigheid. Door de gelijke verdeling van de lucht over de stal, met daarbij minimale tocht, verdelen de dieren zich beter over de gehele ruimte. Er is meer rust en minder stress bij de dieren. De groeiresultaten zijn beter, voerconversie is lager, het medicatieverbruik neemt af, er is minder uitval en er is minder kans op ziektes. Ook wordt het temperatuurverschil in de buitenlucht tussen dag en nacht voor een groot deel ondervangen.

Naast de voordelen die de warmtewisselaar voor de stal biedt, heeft het gebruik van het systeem ook positieve gevolgen voor het milieu. Met een AIR2-DS wordt de uitstoot van ammoniak met 70% gereduceerd, de uitstoot van fijnstof ligt 31% lager. De warmtewisselaar in lamellenuitvoering is geregistreerd in de BWL 2011.02.v2 Fijnstofreductie en BWL 2010.13.v5 Ammoniakreductie.

De AIR2-DS lamellenwisselaar

De hoogrendement warmtewisselaar met het lamellenprincipe van ITB wordt volledig geproduceerd uit kunststof. De omkasting wordt gemaakt van polypropyleen platen met het ‘holle kamer principe’. Deze worden door middel van extrusielas luchtdicht aan elkaar bevestigd. De lamellen en lamellenhouders zijn volledig uit PVC en PE geproduceerd. Doordat de warmtewisselaar volledig uit kunststof bestaat is deze volledig UV-bestendig en bestand tegen agressieve stoffen in de stallucht. Het systeem is volledig vrij van corrosie waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.

Werking

De AIR2-DS warmtewisselaar van ITB is uitgerust met horizontaal geplaatste lamellen. De uitgaande stal lucht wordt door een ventilator langs de lamellen gezogen, waarna deze door de ventilatiekoker wordt uitgeblazen. De ingaande lucht wordt door een ventilator diezelfde lamellen gezogen en vervolgens de stal in geblazen. De dikte van de lamellen en de afstand tussen de lamellen zijn zo gecalculeerd en geproduceerd dat een maximale warmteoverdracht wordt behaald.

Luchtverdeling

De verse lucht wordt door een kleppenventiel richting de nok van de stal geblazen. Aan de eerste gording na de nok hang een ‘Air catcher’, een geperforeerde kunststof plaat, die het grootste deel van de lucht opvangt en een deel doorlaat naar de overzijde van de stal, om zo nat strooisel te voorkomen. Twee stuwventilatoren, geplaatst aan beide zijden van de air catcher, en vervolgens op iedere volgende 20 meter, verdelen de lucht verder in de lengterichting van de stal.

Een tweede optie is om de lucht door middel van geïsoleerde buizen in de nok van de stal te brengen, bijvoorbeeld wanneer een wintergarden moeten worden gepasseerd. De verdere luchtverdeling door middel van stuwventilatoren blijft gelijk.

Reiniging en onderhoud

De AIR2-DS warmtewisselaar is standaard uitgevoerd met sproeinozzlesysteem voor reiniging tijdens gebruik. Door slimme intstellingen van het nozzlesysteem is de luchtval en het temperatuursverlies tijdens de reiniging van het systeem minimaal. Daarnaast wordt de wisselaar standaard uitgerust met slim geplaatste toegangsluiken aan de boven- en zijkant van de wisselaar. Deze maken extra reiniging met een hogedruk spuit mogelijk. Kunststof deuren met rubber afsluiting bieden toegang tot de controleruimte van de wisselaar voor onderhoud. Het condensatiewater dat uit het systeem komt, dient te worden opgevangen of afgevoerd naar het riool. De aansluitingen hiervoor worden afgestemd op de omstandigheden bij de stal.

Installatie

Warmtewisselaars van ITB zijn eenvoudig te installeren. Na plaatsing van de wisselaar tegen de stal worden de luchtkanalen aangesloten. Vervolgens worden het water en de elektriciteit aangesloten en volgt eventueel de koppeling aan de stalcomputer.

Regeling

De AIR2-DS kan op stalcomputers van vrijwel alle leveranciers worden aangesloten. De warmtewisselaar kan ook zelfstandig functioneren door de optioneel meegeleverde regelcomputer.

Mestdroging

De AIR2-DS kan tevens worden toegepast voor mestdroging. Meer informatie vindt u hier.