AIR2-Pigs

  • 33.000 m3/h warmtewisselaar met buizensysteem
  • Stal met 3000 vleesvarkens in Beers, Nederland

Bij de vleesvarkensstal van dhr. Oosterlaken in Beers, Nederland is in 2014 de eerst AIR2-Pigs geplaatst. De warmtewisselaar staat op de luchtwasser, tegen het centrale afzuigkanaal van de nieuwbouwstal met 3000 vleesvarkens. De warmtewisselaar bevat totaal 4320 PVC buizen en heeft een capaciteit van 33.000 m3/h. Het stand-alone systeem wordt aangestuurd door een voor ITB ontwikkelde regelaar van Stienen BE.

De uitgaande lucht bereikt de warmtewisselaar nadat het de luchtwasser is gepasseerd en wordt vervolgens via uitblaaskokers naar buiten geblazen. De ingaande lucht wordt via de voergang onder in de vloer ingeblazen. Recirculatieventilatoren verspreiden de lucht in de lengterichting van de stal.

Het systeem functioneert goed, terugkijkend geeft dhr. Oosterlaken aan dat een systeem met hogere capaciteit, dus om nog meer te kunnen ventileren, een goede mogelijkheid was geweest.

AIR2-Pigs geplaatst op luchtwasser
AIR2-Pigs geplaatst op luchtwasser
Plaatsing van AIR2-Pigs achter gevel
Plaatsing van AIR2-Pigs achter gevel