Glastuinbouw

  • ITB levert voor kassen met alle groenten en fruitsoorten
  • Gelijktijdig energie besparen en ontvochtigen
  • Betere resultaten in de kas
  • Hogere kwaliteit producten

Subsidie voor energiebesparing in de glastuinbouw

Wilt u investeren in energie besparing? Met deze subsidie kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april tot en met 1 december 2021, voor 17:00 uur.

Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) 2021.

Budget
Het budget voor deze subsidie is € 18 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie
U krijgt subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn.

Kijk hier voor meer informatie van het RVO of neem contact met ons op:

Neem contact met ons op

Klimaat in de glastuinbouw

Een optimaal en uniform klimaat in tuinbouwkassen levert aantoonbaar betere resultaten. ITB levert klimaatcomponenten en energiebesparende systemen voor tuinbouwkassen.

Wanneer de temperatuur constant is en de kwaliteit van de lucht is geoptimaliseerd, resulteert dit in betere groei en een hogere kwaliteit van de gewassen in de kas. Door droge, warme en CO2-rijke lucht dicht bij het gewas in te brengen vermindert de kans op ziektes en schimmelvorming. Daarnaast resulteren minimale temperatuurverschillen in de kas in homogene en kwalitatief hoogwaardige producten. Bij een uniform klimaat kan bij een hogere RV en met een lager energieverbruik veiliger worden geteeld.

Luchtconditionering voor glastuinbouw

Met het GreenVent systeem van ITB wordt een optimale kwaliteit van de lucht in de kas tot stand gebracht.

Vochtige lucht wordt boven in de kas afgezogen en door een transparant kanaal naar de warmtewisselaar geleidt. De ingaande lucht wordt door de warmtewisselaar verwarmd, zonder dat daarbij luchtmenging plaatsvindt.  Met het systeem worden hoge rendementen behaald, waardoor het energieverbruik tot 25% lager kan uitvallen. Daarbij wordt de lucht vervolgens door middel van geperforeerde folyslangen onder de teeltgoot bij het gewas ingebracht. Meer informatie over het GreenVent systeem vindt u op de productpagina.

Het Nieuwe Telen

Bij ‘Het Nieuwe Telen’ wordt de teeltproductie geoptimaliseerd en het energieverbruik geminimaliseerd.

Daarbij wordt gestuurd op CO2-dosering, vocht, temperatuur, licht en schermen. Het Green-Vent systeem is hier direct voor toepasbaar. De luchtvochtigheid wordt door het systeem door het afvoeren van lucht gereduceerd. Doordat die lucht wordt gebruikt voor het opwarmen van de inkomende lucht wordt het energieverbruik geminimaliseerd en de kastemperatuur verbeterd. Door het slimme ontwerp en toegepaste producten blijft de hoeveelheid licht in de kas gelijk.

Klimaatconcepten in de glastuinbouw

ITB ondersteunt bij de ontwikkeling en calculatie van klimaatconcepten naar de omstandigheden in uw kas. In samenwerking met onze partners wordt een compleet concept ontwikkeld voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. Hier wordt het ontwerp van ons Green-Vent systeem volledig op afgestemd. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling.

ITB voor glastuinbouw

Met meer dan 15 jaar ervaring in deze sector is ITB specialist in het ontwerpen en produceren van systemen voor klimaatoptimalisatie en energiebesparing voor glastuinbouw. Onze systemen zijn toepasbaar in kassen die werken volgens het principe van Het Nieuwe Telen. Daarbij zijn de systemen van ITB zijn wereldwijd terug te vinden in kassen met verschillende bloemen-, groente- en fruitsoorten. Bij de ontwikkeling van deze systemen werkt ITB samen met adviseurs, kassenbouwers en glastuinbouwers.